Bod č. 82

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.