Bod č. 66

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/21, Haanova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.