Bod č. 51

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k.ú. Karlova Ves - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.