Bod č. 50

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Korida) - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.