Bod č. 49

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor) - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.