Bod č. 48

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice, k. ú. Staré Mesto (Laguna) - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.