Bod č. 47

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.