Bod č. 45

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.