Bod č. 38

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012 - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.