Bod č. 36

Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.