Bod č. 29

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19, Renáte Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.