Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.