Bod č. 18

Návrh na schválenie zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078305661200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti JOVIMAX real s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.