Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s. r.o. so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.