Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú. Petržalka, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.