Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2014 – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.