Bod č. 73

Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.