BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 25

Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 15293/4, 15294/184 a parc. č. 15294/87 v Bratislave, k. ú. Ružinov, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, pre stavbu trolejbusová trať Trenčianska


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.