BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 17

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.