Bod č. 5

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 (Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy) - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.