Bod č. 4

Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.