Bod č. 32

Informácia o účasti členov–neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.