Bod č. 31

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 30. 09. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.