Bod č. 30

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 114/2007 zo dňa 26. 04. 2007, č. 556/2008 zo dňa 30. 10. 2008, č. 37/2011 zo dňa 03. 03. 2011, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011, č. 102/2011 zo dňa 28. 04. 2011, č. 152/2011 zo dňa 26. 05. 2011, č. 205/2011 zo dňa 30. 06. 2011, č. 235/2011 zo dňa 07. 09. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.