Bod č. 28

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 30. 9. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.