Bod č. 19

Upozornenie Krajskej prokuratúry Bratislava - podnet na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1997, ktoré bolo zmenené a doplnené všeobecne záväzným nariadením č. 3/2005


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.