Bod č. 14

Návrh na neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto - Radlinského ulica č. 6 (Hasičská poisťovňa)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.