Bod č. 11

Návrh na predĺženie doby nájmu kaviarne spoločnosti Malevill, s.r.o., na Uršulínskej 9, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.