Bod č. h

Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.