Bod č. g

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR v Dopravnom podniku Bratislava, a. s.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.