Bod č. c

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.