Bod č. 98

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1013/2006 zo dňa 27. 4. 2006, č. 391/2008 zo dňa 3. 4. 2008, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.