Bod č. 92

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.