Bod č. 90

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15491/5, spoločnosti GURMAN s. r. o., so sídlom v Starej Ľubovni


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.