Bod č. 9

Návrh na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti Tehelné pole, a. s., Bratislava - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.