Bod č. 85

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Mýtny domček, pre EKOPALETU, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.