Bod č. 81

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  dlhodobého nájmu nebytových priestorov a pozemku parc. č. 918 v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.