Bod č. 80

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 5605/2 a dlhodobého nájmu nebytových priestorov na Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre GALILEO SCHOOL, spol. s r. o., so sídlom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.