Bod č. 8

Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 a o plánoch spoločností na činnosť v najbližšom období


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.