Bod č. 65

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti CITY CORP REAL, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.