Bod č. 64

Návrh na predaj pozemkov Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.