Bod č. 63

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, prevod pozemku parc. č. 445


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.