Bod č. 58

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/15, spoločnosti Slovak Telekom a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.