Bod č. 57

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, časti parc. č. 6191/59, parc. č. 6192/5, spoločnosti SEDIMA spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.