Bod č. 55

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10800/11, parc. č. 10800/18, parc. č. 10800/24, parc. č. 10800/25, parc. č. 10800/39 a parc. č. 10800/28, spoločnosti GRAND HOUSE, s. r. o., so sídlom v Bratislave (Predkladateľ nepredložil materiál na expedíciu.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.