Bod č. 42

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.