Bod č. 35

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, ako aj pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.