Bod č. 32

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5096 a parc. č. 5098/2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.