Bod č. 30

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1031/2010 zo dňa 1. 7. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.