Bod č. 3

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.